Διαδικασία και Πολιτική Αιτιάσεων

Στόχος των ανθρώπων της Smartcare και της εταιρίας Πύλη Υγείας είναι να σου προσφέρει ποιοτική εξυπηρέτηση σε όλα τα επίπεδα. Σε περίπτωση λάθους ή αδυναμίας μας, σου προτρέπουμε να καταγράψεις το παράπονό σου που θα μας βοηθήσει να προβούμε σε διορθωτικές ενέργειες.

Το ζήτημά σου θα εξεταστεί προσεκτικά απο τον Υπεύθυνο Διαχείρισης Αιτιάσεων, ο οποίος λειτουργεί με γνώμονα την καλή πίστη και τη δίκαιη αντιμετώπιση των πελατών, απόλυτα ευθυγραμνισμένη με τις αξίες της Πύλη Υγείας

Αφού καταγράψεις το παράπονό σου, μπορείς να μας το αποστείλεις:
Ταχυδρομικώς, στη διεύθυνση: οδός Αίαντος αρ. 9, Τ.Κ 65302, Καβάλα, υπόψην Υπεθύνου Διαχείρισης Αιτιάσεων , τηλ. 2510-622196
Ηλεκτρονικα, στο e-mail dpo@contractsa.gr

Η Πύλη Υγείας, μόλις λάβει το έγγραφο παράπονο ή τη δήλωση δυσαρέσκειας σου, θα σου αποστείλει, στο e-mail ή fax ή την ταχυδρομική διεύθηνση που δηλώσες, απόδειξη παραλαβής του παράπονού σου. Κατόπιν θα το εξετάσει και θα σου αποστείλει έγγραφη αιτιολογημένη απάντηση εντός 50 ημερολογιακών ημερών απο την υποβολή της αιτίασης. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο το θέμα σου χρήζει περαιτέρω διερεύνησης η Πύλη Υγείας θα αιτιολογήσει ειδικά και εγγράφως τον λόγο υπέρβασης της προθεσμίας των 50 ημερών και θα προσδιορίσει τον νέο χρόνο ολοκλήρωσης της επεξεργασίας του έγγραφου παραπόνου σου.

Η Πύλη Υγείας θα φροντίσει ώστε να λάβεις μία δίκαιη και ολοκληρωμένη απάντηση. Αν παρ΄όλα αυτά δεν σε ικανοποιήσει, μπορείς να επιδιώξεις εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς σου με την Εταιρία μας (μέσα σε προθεσμία ενός έτους από όταν λάβεις πλήρη γνώση της βλαπτικής πράξης ή παράλειψης που συνιστά την καταναλωτική διαφορά) απευθυνόμενοι στις ακόλουθες Αρχές ενδεικτικά: 

  • Συνήγορος του καταναλωτή – Διεύθυνση: Λεωφ. Αλεξάνδρας 144, Τ.Κ. 11471, Αθήνα Τηλ: 210 6460862 , 210 6460814, Fax: 210 6460414
  • Γενική Διεύθυνση προστασίας καταναλωτή – Διεύθυνση: Πλατεία Κάνιγγος. Τ.Κ. 10181, Αθήνα Τηλ: 1520, Fax: 210 3843549
  • Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης Της Τράπεζας Της Ελλάδος – Διεύθυνση: Ε. Βενιζέλου 21, Τ.Κ. 10250, Αθήνα Τηλ: 210-3205222 Fax: 210-3205437

Σας ενημερώνουμε ότι η ενεργοποίηση του μηχανισμού εξέτασης αιτιάσεων δεν διακόπτει την παραγραφή των εννόμων αξιώσεων σας.

Κατεβάστε Το Έντυπο Αιτιάσεων Από ΕΔΩ

Αίτηση Αιτιάσεων