Το δίκτυο Παρόχων Υγείας περιλαμβάνει Γιατρούς όλων των ειδικοτήτων, Κλινικές, Διαγνωστικά Κέντρα, Μικροβιολογικά εργαστήρια, πανελλαδικά, επίσης όμως και καταστήματα ιατρικών ειδών, φαρμακεία, καταστήματα οπτικών ειδών, κ.λπ. σε ορισμένες περιοχές της Ελλάδας.

Στην προσπάθεια μας να γίνουμε ακόμη πιο αποτελεσματικοί φροντίζουμε να ανανεώνουμε και να ενημερώνουμε κάθε μηνά το δίκτυο μας με καινούργιες υπηρεσίες αλλά και να εντοπίζουμε τις κατά τόπους ελλείψεις.


Συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα μπορείς και εσύ να μας προτείνεις τον γιατρό, την κλινική ή το Διαγνωστικό κέντρο αλλά και κάθε πάροχο υγείας που πιστεύεις ότι θα μπορούσε να ενταχθεί στο δίκτυο μας εμπλουτίζοντας το.

Τελευταία ενημέρωση: